ساختن اپل آیدی - روش جدید 82 01 / اسفند / 96
آموزش ساخت ربات پیشرفته تلگرام 33 345 16 / آذر / 94