خروجی پروژه ی کانستراکت 2 با ایکلیپس (1-ساده) 2 183 01 / شهریور / 96
آموزش ساخت ربات پیشرفته تلگرام 33 079 16 / آذر / 94