خروجی پروژه ی کانستراکت 2 با ایکلیپس (1-ساده) 3 031 01 / شهریور / 96
آموزش ساخت ربات پیشرفته تلگرام 58 862 16 / آذر / 94
×بستن
متاسفانه درحال حاظر درگاه سایت دچار مشکل شده ممکن است تغییر درگاه تا 2 روز آینده زمان ببرد با عرض پوزش
تلگرام من : @aaroir