خروجی پروژه ی کانستراکت 2 با ایکلیپس (1-ساده) 2 209 01 / شهریور / 96
افزونه Ultimate Login System برای کانستراکت2 1 855 21 / تیر / 95
آموزش ساخت ربات پیشرفته تلگرام 33 345 16 / آذر / 94