خروجی پروژه ی کانستراکت 2 با ایکلیپس (1-ساده) 2 209 01 / شهریور / 96
سورس بازی اندرویدی سبزی له کن 2 309 16 / آذر / 94
سورس برنامه اندرویدی کتاب همراه با تبلیغات ادموب 2 237 14 / آذر / 94