افزونه حرفه ای اینستاگرام برای مجنتو 14 19 / تیر / 96
LonForm v1.1 - Material Design Form Set 16 08 / اردیبهشت / 96
Advanced Product Video Extension for Magento v2.1 16 29 / شهریور / 95
PanelAdmin v1.0.0 - Responsive Magento Admin Theme 22 01 / مرداد / 95
The Smart Choice For Blogging 12 24 / اردیبهشت / 95
Google Shopping for OpenCart v1.1 12 24 / اردیبهشت / 95
CSV Price Pro import/export v4.1.7 (3.3.5) 22 24 / اردیبهشت / 95
Instagram for Magento v1.2.1 18 11 / اردیبهشت / 95
✔SMS v4.1.0 - Notification,Template & Contact–Android or any Gateway 30 31 / فروردین / 95
Wunderadmin v1.1.1 - magento admin theme 16 16 / بهمن / 94
Opencart Custom Product Designer 19 01 / بهمن / 94
AffiliatePlus Platinum v2.2 - Magento Affiliate extension 14 27 / دی / 94